Vizija svetuje

Domov Vizija svetuje

Primerjalni pregled davčnih pogojev, ki veljajo za freelancerje v regiji.

Objavljeno: 28. januar, 2021

Video povzetek Zoom sestanka: Tema je bila obravnavana: Iz Slovenije: Katarina Ložar, pomočnica direktorice Vizija računovodstvo Ljubljana Iz Hrvaške: Marko Kolund žićić, direktor Vizija računovodstvo Zagreb Iz Bosne in Hercegovine: Radoš Grandić, direktor Vizija računovodstvo Banja Luka Iz Srbije: Andrijana Ivic, davčna svetovalka Vizija računovodstvo Srbija Moderator: Marija Milošević, regionalna vodja trženja Vizija računovodstva

Preberi več

Zaposlovanje invalidov in olajšave

Objavljeno: 05. avgust, 2020

Podjetja si lahko davčno osnovo pri obračunu davka od dohodka zmanjšajo z uveljavljanjem olajšave za zaposlovanje invalidov. Olajšava za zaposlovanje invalidov: Status invalida: 50% plače Status invalida s 100% telesno okvaro in gluhe osebe: 70% plače Zaposleni invalidi s statusom nad kvoto : 70% plače (pogoj: izključenost s prvo in drugo alinejo, najprej se upoštevajo […]

Preberi več

Boniteta – zavarovalna premija

Objavljeno: 22. julij, 2020

Boniteta je ugodnost, ki jo delodajalec v zvezi z zaposlitvijo da zaposlenemu ali njegovemu družinskemu članu. Lahko je dana v obliki proizvoda, storitve ali druge ugodnosti v naravi. Boniteta, ki jo prejme zaposleni, povečuje njegovo premoženjsko korist za njegove zasebne namene in je davčno priznan strošek, saj je obdavčena z dohodnino. V kolikor bonitete niso […]

Preberi več

KAKO PODATI REDNO ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI IZ POSLOVNEGA RAZLOGA – bistvene značilnosti

Objavljeno: 24. marec, 2020

Za redno odpoved iz poslovnega razloga mora delodajalec imeti utemeljen razlog. Razlog redne odpovedi iz poslovnega razloga mora biti v pisni obliki, le ta se praviloma vroča osebno v prostorih delodajalca, s priporočeno pošiljko s povratnico ali  z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu. Minimalni odpovedni rok je 30 dni  in […]

Preberi več

KDO JE UPRAVIČEN ZA ODLOG PRISPEVKOV ZA S.P.?

Objavljeno: 24. marec, 2020

– Do odloga plačila prispevkov je upravičena samozaposlena oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja katerokoli pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, ne glede na pravno organizacijsko obliko izvajanja dejavnosti, če je v obvezno zavarovanje vključena na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi […]

Preberi več

KAKO ODREDITI ZAPOSLENEMU DRUGO USTREZNO DELO?

Objavljeno: 24. marec, 2020

KAKO ODREDITI ZAPOSLENEMU DRUGO USTREZNO DELO? (2. in 3. ODSTAVEK 33. ČLENA ZDR-1)  člen ZDR-1  v drugem odstavku govori o začasnem opravljanju drugega dela. Trenutno je tak ukrep predviden tudi za primer ohranitve zaposlitve ali zagotovitve nemotenega poteka delovnega procesa. Delodajalec mora biti pozoren, da delavcu odredi drugo delo, ki je zanj ustrezno, to pa je: […]

Preberi več

KAKO ODREDITI DELO OD DOMA?

Objavljeno: 24. marec, 2020

KAKO ODREDITI DELO OD DOMA? (169.ČLEN ZDR-1) V tem primeru gre nujno za začasno odreditev spremembe oz. le dokler trajajo take okoliščine. Odredi se lahko le za delo na primernih delovnih mestih, delavci morajo biti seznanjeni s pravili, kot je npr. delovni čas, dnevno je potrebno voditi evidenco delovnega časa, zagotoviti je potrebno delovna sredstva oz. […]

Preberi več

Kako zaprem svoj s.p.?

Objavljeno: 24. marec, 2020

V kolikor se boste v tej izredni situaciji (zaradi Covid-19) odločili za zaprtje svojega s.p., je v nadaljevanju nekaj napotkov, kako to storiti: Najprej morate 15 dni pred nameravanim zaprtjem obvestiti Ajpes (osebno ali po emailu) z obrazcem – Obvestilo-o-prenehanju Obvestilo mora vsebovati naziv in naslov podjetja, matično številko, datum zaprtja s.p., datum oddaje in […]

Preberi več

Kakšno nadomestilo pripada delavcu , če ostane doma zaradi varstva otrok ( zaprtje šol, vrtcev )?

Objavljeno: 23. marec, 2020

Odsotnost z dela lahko v izjemnih primerih umestimo tudi v institut višje sile. Po splošnih načelih civilnega prava pomeni višja sila dogodek, ki ga ni bilo mogoče pričakovati in se mu tudi ne izogniti ali ga odvrniti. Pravni standard višje sile je v obligacijskih razmerjih opredeljen z naslednjimi elementi: prisotnost zunanjega vzroka, nepričakovanost dogodka, neizogibnost […]

Preberi več

Kaj in komu bo moral delodajalec predložiti k vlogi za uveljavitev delnega povračila nadomestila plač?

Objavljeno: 23. marec, 2020

Delodajalec uveljavi pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače z vlogo, ki jo vloži v elektronski ali pisni obliki pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje  v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, vendar najpozneje do 30. septembra 2020. https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izvajanje-zakona-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-prispevkov Pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem na začasnem čakanju na […]

Preberi več
© 2016 - 2021 Vizija računovodstvo d.d., vse pravice pridržane. | Piškotki | Varstvo podatkov