Obračun najemnine izplačani fizični osebi

Najemnina, izplačana fizični osebi


Nominirani stroški
Dohodnina
Izplačilo najemodajalcu
Stroški izplačevalca

Vsi izračuni so izključno informativne narave, Vizija Računovodsto d.d ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne napake ali nepravilnosti v izračunih.