Vizija Javni zavodi

Računovodstvo za osnovne in srednje šole, fakultete in druge javne zavode.

Hitri izračun ponudbe

Oddelek za javne zavode poskrbi za prilagojeno računovodstvo v javnih zavodih. Javni zavodi so nepridobitne organizacije, katerih temeljna dejavnost ni ustvarjanje dobička, temveč opravljanje javne službe.  

Ravno zaradi specifičnih značilnosti javnih zavodov, je tudi računovodenje drugačno. Vizija ponuja veliko strokovnega znanja pri vodenju vseh posebnosti knjiženja in poročanja, ki zadevajo tovrstne organizacije. 

V kolikor potrebujete storitve kot so na primer:

 • priprava položnic in plačila staršev
 • priprava in oddaja zahtevkov na ministrstva in občine
 • evidenčni promet po izpiskih
 • izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku, 
 • stanje in gibanje OS,
 • izkaz poslovnega izida po dejavnostih, 
 • izkaz finančnih terjatev in naložb,
 • izkaz računa financiranja, 
 • izkaz stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil 
 • razna poročanja pri plačah (Modra zavarovalnica, MIZŠ, ISPAP na Ajpes)
 • sestava finančnih načrtov (za srednje šole v NAPIS, za ostale na predvidene obrazce občin, drugih ministrstev) 
 • poročanje stanja zadolženosti (e-dolg)
 • poročanje stanja sredstev za namen kolektivnega zavarovanja (KRIK)

Potem vam bomo z veseljem pripravili ponudbo vodenja računovodstva.

Naše reference na tem področju so številne osnovne in srednje šole, fakultete in drugi javni zavodi.

Hitri izračun ponudbe