Ustanovitev podjetja d.o.o.

Ponujamo vam brezplačno ustanovitev d.o.o. in celovito podjetniško svetovanje.

Obiščite našo poslovalnico

Postopek ustanovitve podjetja (d.o.o.) je lahko hiter in enostaven. Obiščite nas na naši SPOT točki v Črnučah, kjer boste na enem mestu prejeli vse potrebne in koristne informacije za začetek poslovne poti.

Rezervirajte svoj termin pravočasno.
Pokličite na telefon 059 08 41 68 ali pišite na tocka.vem@vizija-racunovodstvo.si.

Kako poteka ustanovitev podjetja d.o.o.?

Na SPOT točki bomo brezplačno pripravili celotno dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo postopka registracije d.o.o. ter jo tudi preko državnega portala eVEM poslali na krajevno pristojno sodišče. Obiskati nas boste morali dvakrat, saj tako zahteva postopek. Vsekakor pa menimo, da se boste po prvem obisku oglasili še večkrat. Pri nas vedno dobite dober nasvet in dobro računovodstvo!

Za vas bomo izvedli naslednje postopke:

 • Vpis podjetja v sodni register.
 • Vpis v davčni register na FURS, kjer podjetje hkrati pridobi tudi davčno številko.
 • Samozaposlitev ali zaposlitev druge osebe.

Za uspešno opravljene postopke s seboj potrebujete samo: osebni dokument in svojo davčno številko. V kolikor dejavnosti ne boste opravljali v svojih prostorih, potrebujete še izjavo lastnika objekta (izjavo lahko overimo tudi na naši SPOT točki, kar pomeni, da pripeljite s seboj še lastnika objekta). Če bo ustanoviteljev več – pridite vsi.

Pri ustanovitvi podjetja (d.o.o.) na SPOT točki opravimo le enostavne postopke.

Postopek je možno izpeljati na SPOT točki na enostaven način in brezplačno, če:

 • je celoten vložek v podjetje (minimalno 7.500 eur) v denarju,
 • ustanovitelji v celoti sprejmejo družbeno pogodbo, ki jo je pripravilo sodišče (skladna z Zakonom o gospodarskih družbah),
 • ustanovitelja oziroma družbenika nista zakonca.

Postopek ustanovitve podjetja je zahtevnejši in zahteva obisk notarja v naslednjih primerih:

 • Ustanovitelja sta zakonca.
 • Osnovni kapital ob ustanovitvi bo vložen stvarni vložek (v celoti ali delno z denarjem).
 • Ustanovitelji želijo v družbeno pogodbo vnesti posebne člene, ki še bolj podrobno, kot to predvideva Zakonom o gospodarskih družbah, določajo medsebojna razmerja.
 • V primerih ustanavljanja podružnice tujega podjetja.
 • Če imate namen ustanoviti družbo, ki ni organizirana kot d.o.o.

Za izpolnitev obrazcev bomo od vas potrebovali spodnje podatke:

Vpis v sodni register

 • ime podjetja (dolgo in kratko),
 • poslovni naslov in sedež podjetja,
 • EMŠO ustanoviteljev,
 • EMŠO direktorja oziroma prokurista, v kolikor bo to druga oseba,
 • glavno dejavnost podjetja in
 • dejavnosti po SKD, ki jih boste poleg glavne še opravljali,
 • višina osnovnega kapitala,
 • poštni naslov, kamor boste želeli prejeti Sklep o registraciji d.o.o.

Na podlagi podatkov bomo pripravili naslednje dokumente:

 • Akt o ustanovitvi / Družbena pogodba
 • Sklep o določitvi poslovnega naslova
 • Sklep o določitvi zastopnikov
 • Izjava o imenovanju (direktorja ali prokurista)
 • Izjava družbenika (ustanovitelj izjavlja, da nima neporavnanih obveznosti do države iz prejšnjih poslovanj)
 • Elektronska knjiga sklepov (pri enoosebnih družbah)

 Vpis v davčni register pri FURS

 • Določitev poslovnega leta (koledarsko ali drugo obdobje).
 • Napoved prihodkov in odhodkov v tekočem letu, ki so podlaga za izračun akontacije davka od dohodka.
 • Informacijo ali bo vaš d.o.o. normirani.

 Prijava ustanovitelja direktorja na ZZZS

 • Osebne podatke direktorja, pogodbo ter podatke o doseženi izobrazbi.
 • Postopek se izvede, v kolikor direktor ni polno zaposlen v drugem podjetju

Na SPOT točki vam bomo pripravili vse potrebne dokumente, s katerimi boste odšli na banko in položili osnovni kapital.

Polog kapitala in dokazilo

Na banki je potrebno odpreti depozitni račun za polog osnovnega kapitala. Po položitvi osnovnega kapitala na ta račun, vam bo banka izdala potrdilo o pologu kapitala. Na podlagi tega potrdila bo naša podjetniška svetovalka zaključila vašo vlogo in jo oddala na pristojno sodišče.

Čas postopka

Sodni register bo obravnaval vašo vlogo v nekaj dneh od prejetja. Po prejemu sklepa o registraciji se ponovno napotite na banko. Tam vam bodo ob predložitvi sklepa vaš depozitni račun, s katerim do tega trenutka niste mogli razpolagati, pretvorila v navadni poslovni račun in sprostila sredstva na tem računu.

Več o celotnem postopku ustanovitve d.o.o. si lahko preberete tudi na spletni povezavi do državnega portala SPOT.

Kaj morate nujno storiti po ustanovitvi d.o.o.

 • Opraviti usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu za redno in honorarno zaposlene.
 • Izdati izjavo o oceni tveganja ali pridobiti oceno od pooblaščene osebe za varstvo in zdravje pri delu (odvisno od dejavnosti).
 • Začeti voditi knjigovodstvo takoj (sami ali z izbranim računovodstvom).

Imate dodatno vprašanje ali bi želeli našo pomoč pri ustanoviti podjetja – kontaktirajte nas na telefonsko številko 059 08 41 68 ali nas obiščite v naši poslovalnici.

Ponujamo vam brezplačno ustanovitev in celovito podjetniško svetovanje!

Na naši SPOT točki lahko naredite tudi enostavne spremembe podjetja, do- registrirate dejavnosti že obstoječega podjetja in več drugih postopkov.

Predlagamo vam, da nas pokličete ali se oglasite. Za vašo poslovno odločitev bomo našli primerno rešitev.

Obiščite našo poslovalnico