Informativni izračun plače

Informativni izračun plače za leto 2024


Razlika do najnižje osnove za prispevke in razlika do minimalne plače nista upoštevani v izračunu.

 PARAMETRI OBRAČUNA PLAČ
Dodatek na delovno dobo %
Bonitete
Število otrok   
Davčne olajšave
Materialni stroški, povračila (prevoz, prehrana)
OSNOVNI PODATKI
Splošna davčna olajšava
Olajšave - ostalo
Bruto osnova za obračun prispevkov
PRISPEVKI OD BRUTO PLAČ DELAVCEV
Prispevki za socialno varnost skupaj
  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  Prispevek za zdravstveno zavarovanje
  Prispevek za zaposlovanje
  Prispevek za starševsko varstvo
  AKONTACIJA DOHODNINE
Osnova:
   RAZRED V LESTVICI OBRAČUNSKIH STOPENJ
Razred
Odstotek
Znesek
Osnova NAD
Osnova DO
Neto plača
Materialni stroški
IZPLAČILO
Bruto osnovna plača:
PRISPEVKI NA BRUTO PLAČO
Bruto osnovna plača
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za poškodbe pri delu
Prispevek za starševsko varstvo
SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA

Vsi izračuni so izključno informativne narave, Vizija Računovodsto d.d ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne napake ali nepravilnosti v izračunih.