Odkup računovodskih servisov

Pripojite svoj računovodski servis v skupino Vizija Računovodstvo

Kontaktirajte nas

Namen združevanja posameznih računovodskih servisov je predvsem v združevanju znanja in izkušenj, saj tako lahko še lažje kljubujemo številnim spremembam na zakonodajnem področju.

Če imate kot računovodski servis za seboj bogate izkušnje in ste si s kvalitetnimi storitvami in korektnim poslovanjem ustvarili dobro ime ter želite nastopati pod našo skupno blagovno znamko, nas kontaktirajte na katarina.lozar@vizija-racunovodstvo.eu. Odprti smo tako za prevzem posameznih zahtevnejših strank, katerim lahko kot večji servis ponudimo boljšo storitev, kot za prevzem (odkup) kompletnega računovodskega servisa. S povezavo bomo uspeli akumulirati znanje in izkušnje. S tem bomo naše storitve še izboljšali ter vpeljali najsodobnejše metode elektronskega računovodenja.

Tudi v bodoče si želimo tesnega sodelovanja z ostalimi računovodskimi servisi, s čimer lahko izboljšamo ugled naše stroke.

Koristi pri združitvi v skupino Vizija računovodstvo

 • Zaposlenim zagotovimo dobre pogoje.
 • Za prenos strank prejmete odškodnino.
 • Kot nosilec dejavnosti imate možnost ostati v delovnem razmerju ali postanete zunanji sodelavec, lahko pa vas popolnoma razbremenimo.
 • Združimo znanje in izkušnje ter tako strankam zagotovimo najboljšo storitev.

Pripojene družbe

 • 1.1.2008 POS d.o.o.
 • 8.5.2009 Računovodska družba d.o.o.
 • 8.5.2009 Eurofinance d.o.o.
 • 8.5.2009 Računovodska hiša d.o.o.
 • 1.6.2009 AP Biro d.o.o.
 • 1.7.2009 Foras d.o.o.
 • 1.12.2011 Premisa d.o.o.
 • 1.6.2014 Kerital d.o.o.
 • 1.4.2017 Jadra d.o.o.
 • 1.6.2023 Makuc računovodski servis d.o.o.

Lastniki pripojenih družb o nas

Zaradi preobremenjenosti, saj opravljam tudi svetovalno delo pa tudi zato, ker nimam naslednika, sem že nekaj časa razmišljal, da bi računovodski del podjetja pripojil ali oddal nekomu, ki ima ‘vizijo’, no in našel sem takega z Vizijo v imenu. Želel sem si, da bi s takim podjetjem tudi poslovno sodeloval, saj sem vedno menil, da mora biti računovodski servis več kot le knjiženje in davki. Tudi to se sedaj uresničuje, ker ima podjetje Vizija-računovodstvo tudi po tej plati iste usmeritve, kot jih imam sam. Sodelovanje je sicer še na začetku, pa vendar sem za sedaj zadovoljen. Vizija-računovodstvo d.d. je vsekakor podjetje, ki sem mu že na začetku zaupal, od tod tudi moja odločitev za pripojitev in poslovno sodelovanje.

Peter Ambrožič, AP-BIRO d.o.o.

Odgovornost računovodje, ki prevzame vodenje poslovnih knjig in izdelavo poslovnih poročil ter davčne napovedi za svoje stranke, je lahko raztegljiv pojem. Občutek odgovornosti je lahko manjši ali pa večji in sorazmeren znanju. Večje in obsežnejše kot je znanje računovodje, večji je občutek odgovornosti. Ta občutek se še povečuje, ker nenehno izobraževanje vedno pokaže na dodatno nepoznavanje še določenih predpisov.

Poslovanje podjetnikov je živa materija, njihova inovativnost in iznajdljivost sta v nenehnem iskanju novih podjetniških možnosti in zato segajo na vedno nova področja poslovanja. Ta pa so tudi izziv za pravilno evidentiranje poslovnih dogodkov in davčnih možnosti ali davčnih ovir za računovodjo, ki mu je podjetnik zaupal svoje poslovanje.

Računovodja, ki vodi mali računovodski servis in ima do 5 zaposlenih delavcev, je hudo obremenjen, saj mora poleg poslovnih kontaktov s strankami z različnimi dejavnostmi skrbeti za reševanje njihovih posebnosti, se nenehno izobraževati, kar je v današnjih časih naporno in drago ter vzdrževati dobro delovno vzdušje v kolektivu. Nenazadnje poteka komunikacija računovodje tudi navzven t.j. s poslovnimi strankami in davčnimi upravami svojih pogodbenih strank. Ob koncu vsakega leta je podvržen dodatnim pritiskom za izdelane poslovne rezultate, ki bodo za sabo potegnili tudi realna plačila davčnih obveznosti svojih strank. Za vsem tem mora stati sam, s svojim znanjem in svojo odgovornostjo, ki je zaradi napak lahko sankcionirana tako denarno kot tudi poslovno. Časi se spreminjajo, mnogo nas, ki že več kot dvajset let vodimo svoje male računovodske servise in smo se čez »drn in strn« dokopali do največjega možnega občutka odgovornosti, sedaj počasi zaključujemo svoje delovno obdobje. Bliža se čas upokojitve, čas da vse to delo prenesemo na mlajše rodove, ki čakajo z novimi znanji in novimi močmi na svojo priložnost za prevzem odgovornosti in dela. Tudi mi sami želimo nekaj narediti za svoje zdravje, ki je bilo zaradi dela zanemarjeno, želimo užiti lepote narave in sveži dih narave, daleč od računalnikov in ponorelih novih in novih predpisov, želimo … Vendar kako naj to storimo in komu naj zaupamo?

Mlajše generacije naših kolegov so pri opazovanju nas starejših ugotovile, da je »one man band« slaba naložba. Ugotovile so, da je moč v povezovanju različnih profilov, ki segajo na naše področje – tako pravnikov, davčnih svetovalcev, finančnih strokovnjakov, računovodij in knjigovodij edino zagotovilo, da postane delovno življenje na tem področju normalno, brez strahov, odrekanja in nenormalnih naprezanj. Prav tako pa se odgovornost za prevzete naloge porazdeli, doseže visok nivo opravljenih storitev ter zadovoljstvo in zaupanje strank, ki je enako kot prej ali celo večje. Večje tudi zato, ker bo delo ne glede na osebne probleme izvajalcev računovodskih storitev (odsotnosti zaradi bolezni, dopustov ipd.) vedno opravljeno v predpisanih rokih, saj jih je več v skupini in več z visoko zahtevanimi znanji in izkušnjami. Torej sta sigurnost in zaupanje v visoko strokovno delo zagotovljena.

Kaj pa naše stranke? Ali bi bile pripravljene zamenjati računovodski servis na naše priporočilo? Tudi tu je zaupanje v naše delo in zadovoljnost naših strank v preteklih letih ključnega pomena. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da sem bila navkljub dvomom, ali so stranke z mojim delom resnično zadovoljne do te mere, da mi bodo zaupale tako daleč, in bodo pristale na prenos svojega poslovanja v drug dober računovodski servis odločena, da to storim. Seveda pa svoje odločitve ne bi sprejela, če mi ne bi nasproti s svojo visoko poslovnostjo pristopili mladi vodstveni kadri podjetja Vizija-računovodstvo d.d.

V svojem delovnem obdobju sem delala na veliko različnih področjih in imela priliko srečevati mnogo poslovnih ljudi, redkokdaj pa sem doživela dobre poslovne običaje. Tak je npr. stisk roke s katerim je ustni dogovor potrjen. Z gospodom Robertom Ogorevcem, dipl.oec. predsednikom uprave podjetja Vizija – računovodstvo d.d., sem to veliko poslovnost doživela. Od najinega ustnega dogovora in stiska roke ni preteklo veliko časa, morda dva meseca, a vse moje stranke so danes že v varnih rokah drugega velikega računovodskega servisa, sama pa lahko hodim na sprehode v naravo in iščem nova področja prostega časa, ki me bode razveseljevala.

In kje je odličnost? Odličnost je izražena skozi odgovornost, zaupanje in poslovnost tako mojih strank, vseh vodilnih kadrov podjetja Vizija-računovodstvo d.d. kot mene same.

Tatjana Valetič, Foras d.o.o.