Kontroling in kontrola

Kontroling podjetnikom na enostaven in pregleden način pokaže stanje podjetja.

Hitri izračun ponudbe

Računovodstvo za hitro rastoča, a mlada podjetja je velik izziv. Zakaj? Ravno zaradi njihove hitre rasti, kjer podjetnik, tako močno raste, da ne more več spremljati vseh vidikov poslovanja.

Računovodski vidik je pri manjših podjetjih v večini tisti, ki ga podjetniki zaupajo zunanjim izvajalcem, saj je cenovno ugodnejše. Hkrati računovodski servisi obvladujejo svoje delo v smislu zagotavljanja pravilnega evidentiranja poslovnih dogodkov in zakonskim zahtevam. Govorimo o t.i. finančnem računovodenju.

Izkušnje pa govorijo, da hitro rastoča podjetja in podjetniki soočajo z več dilemami, ki bi jih lahko rešili z računovodjem, a pravih informacij ne prejmejo. Dejansko govorimo o manjši različici kontrolinga in ne več o računovodski »kontroli«, pravilnosti izvajanja poslovanja. Govorimo o poslovodnemu računovodstvu. Gre za sistem za neodvisno in sprotno spremljanje poslovanja ter njegovo analizo.

Kontroling podjetnikom na enostaven in pregleden način pokaže stanje podjetja in izvaja štiri osnovne funkcije planiranje, kontroliranje, informiranje in usmerjanje.

Dober, pa čeprav zunanji računovodja, lahko pomaga podjetniku pri svojih odločitvah in le te nemalokrat zanemarimo. Hitro rastoči podjetnik ravno to potrebuje, in glede na razpoložljivo informacijsko tehnologijo lahko to z dobrim računovodjem tudi hitro doseže.

Vizija Pro – računovodstvo za velika podjetja

Posebna ekipa Vizijinih strokovnjakov z bogatimi izkušnjami ter mladih sodobno usmerjenih sodelavcev vzpostavlja računovodske rešitve v velikih organizacijah “na ključ”.

Več o Vizija Pro