Računovodsto za dejavnosti

Hitri izračun ponudbe

Poznamo vašo dejavnost in imamo za to usposobljen kader računovodij. Naše znanje nam omogoča, da lahko iz vaših programov brez ročnega knjiženja izvozimo podatke, potrebne za računovodsko obravnavo dokumentov (izdane fakture, prejete fakture ipd.). 

Brezpapirno e-računovodstvo omogoča strankam vpogled v poslovanje ter ukinja nepotrebno tiskanje dokumentacije. Tako znamo poleg klasičnih računovodskih poročil, poročil za banke, pripraviti tudi poročila za lastnike in odločevalce v podjetjih. 

Strankam smo v pomoč z davčnim svetovanjem z različnih področji davkov, kot tudi pri vprašanjih delavno pravne zakonodaje. Stalno jih tudi obveščamo o zakonskih novostih in spremembah. 

Hitri izračun ponudbe