Koristni izračuni | Vizija računovodstvo

Koristni izračuni

Domov Koristno Koristni izračuni

Koristni izračuni

Izračun podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, izplačila najemnine fizičnim osebam, izračun plač.

Vsi izračuni so izključno informativne narave, Vizija Računovodsto d.d ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne napake ali nepravilnosti v izračunih.

Dohodek poslovodje, ki je v delovnem razmerju drugje ali upokojenec


Prispevek za zdravstvo za poškodbe pri delu
Prispevek za invalidnost
Prispevek za zdravstvo
Akontacija dohodnine
Izplačilo poslovodji
Strošek izplačevalca

Dohodek po podjemni pogodbi


Posebni davek na določene prejemke
Prispevek za zdravstvo za poškodbe pri delu
Prispevek za invalidnost
Prispevek za zdravstvo
Nominirani stroški
Akontacija dohodnine
Izplačilo podjemniku
Stroški izplačevalca

Informativni izračun plače za leto 2023


Razlika do najnižje osnove za prispevke in razlika do minimalne plače nista upoštevani v izračunu.

 PARAMETRI OBRAČUNA PLAČ
Dodatek na delovno dobo %
Bonitete
Število otrok   
Davčne olajšave
Materialni stroški, povračila (prevoz, prehrana)
OSNOVNI PODATKI
Splošna davčna olajšava
Olajšave - ostalo
Bruto osnova za obračun prispevkov
PRISPEVKI OD BRUTO PLAČ DELAVCEV
Prispevki za socialno varnost skupaj
  Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  Prispevek za zdravstveno zavarovanje
  Prispevek za zaposlovanje
  Prispevek za starševsko varstvo
  AKONTACIJA DOHODNINE
Osnova:
   RAZRED V LESTVICI OBRAČUNSKIH STOPENJ
Razred
Odstotek
Znesek
Osnova NAD
Osnova DO
Neto plača
Materialni stroški
IZPLAČILO
Bruto osnovna plača:
PRISPEVKI NA BRUTO PLAČO
Bruto osnovna plača
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za poškodbe pri delu
Prispevek za starševsko varstvo
SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA

Najemnina, izplačana fizični osebi


Nominirani stroški
Dohodnina
Izplačilo najemodajalcu
Stroški izplačevalca
© 2016 - 2023 Vizija računovodstvo d.d., vse pravice pridržane. | Piškotki | Varstvo podatkov