Računovodstvo

Domov Računovodstvo

Računovodske storitve

Naše storitve znamo prilagoditi velikim, srednjim in majhnim podjetjem. Specializirali smo se tudi za javne zavode. Strankam zagotavljamo storitev primerno njihovi dejavnosti, načinu in obsegu poslovanja.

V računovodskem servisu VIZIJA za vas opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldakontov,
 • izpisi odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • knjiženje maloprodaje,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije,
 • izdelava statistike finančnih računov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • izdelava predloga celostne rešitve vašega računovodstva,
 • izdelava predloga racionalizacije ostalih postopkov povezanih z računovodstvom,
 • razne druge storitve po želji stranke.

racunovodske-storitve

Prisluhnili smo pobudi poslovnih partnerjev ter izpopolnili našo ponudbo s kvalitetnimi odvetniškimi, notarskimi, revizijskimi in kurirskimi storitvami. Nudimo pomoč pri izterjavi dolgov in kadrovanju. Organiziramo in svetujemo pri vzpostavitvi vašega informacijskega sistema, najlažjega pretoka informacij in podatkov med samim podjetjem in v korelaciji z računovodskih servisom.

Uporabljajmo programsko opremo različnih uveljavljenih programskih hiš. Večina naših strank uporablja naslednje programe: Vizija on line (spletna aplikacija), Vasco, AccountingBox, Navision, Pantheon, Saop – iCenter, E računi, Pis, MiniMax, Birokrat.

Na željo stranke prilagodimo poslovanje tudi na druge programe ali pa s strokovnjaki različnih programov poskušamo najti ustrezno rešitev, kako obstoječe podatke pretvoriti v računovodsko pomembne in uporabne.

Dodatne storitve

 • paket Vizija on-line,
 • priprava izvršb,
 • priprava opominov,
 • obračunavanje obresti,
 • prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje,
 • odjava delavcev,
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
 • računovodstvo na terenu (naš računovodja na sedežu stranke),
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih,
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih,
 • priprava investicijskih programov, poslovnih načrtov,
 • prevzem in dostava dokumentov preko našega zanesljivega kurirja,
 • pravna pomoč, tudi pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij, s.p.-jev,
 • ustanovitve podjetija v Slovenji, Bosni, Srbiji in na Slovaškem,
 • svetovanje ob ustanovitvi podjetja s podajanjem ključnih začetnih informacij,
 • prijava v sistem ddv,
 • pomoč pri vzpostavitvi davčne blagajne,
 • celovito podjetniško svetovanje,
 • notarske storitve,
 • revizija poslovanja z mnenjem pooblaščenega revizorja,
 • cenitve podjetij,
 • preverjanje bonitet,
 • pomoč pri sodni izterjavi,
 • urejanje delovnih dovoljenj.
© 2016 - 2023 Vizija računovodstvo d.d., vse pravice pridržane. | Piškotki | Varstvo podatkov