Vizija svetuje

Domov Blog Optimiziranje bilance – vpliv odkupa terjatev

Optimiziranje bilance – vpliv odkupa terjatev

Objavljeno: 25. november, 2019

Skoraj ga ni podjetnika, ki ne bi poznal izraza optimiziranje bilance; predvsem takrat ko bliža zaključno poročilo za tekoče leto ali ko je potrebno iti na banko po posojilo.

Z optimizacijo bilance si podjetje lahko izboljša boniteto in ima boljše kazalnike poslovanja. Seveda pa mora optimizacija biti računovodsko pravilno izvedena ter mora temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah. V nasprotnem primeru se lahko pojavijo nezaželene (tudi davčne) posledice skozi večletno obdobje poslovanja podjetja.

Ena izmed metod izboljšanja bonitete je odkup terjatev. Je alternativa različnim posojilom, ponujajo pa ga tako banke kot tudi druge za to registrirane družbe.

Odkup terjatev je primeren za mala in srednje velika podjetja, saj ponuja hitro rešitev iz trenutnih likvidnostnih težav in pomeni sredstva, ki jih podjetja potrebujejo za normalno financiranje in poslovanje.  Pomembno je, da se odkupa terjatev poslužujejo normalno delujoča podjetja, saj tista, ki so že v večjih finančnih težavah, na dolgi rok z odkupom ne bi rešila svojih likvidnostnih težav.

Z odkupom terjatev se tako izboljša bilanca stanja, saj se na aktivi znižajo terjatve do kupcev in hkrati se izboljša kazalnik likvidnosti podjetja.

Odkupujejo se vedno samo ne zapadle terjatve. Pri zapadlih pa je potrebno preveriti, da smo res naredili vse, da bi jih izterjali. Vedno imejmo v mislim, da banke nimajo rade veliko zapadlih terjatev. Družbe, ki odkupujejo terjatve si od nakazanega zneska odštejejo provizijo, ki predstavlja strošek odkupa terjatev. Ta je določena na podlagi bonitetne ocene prodajalca in kupca, čigar terjatev se odstopa. Večja kot je bonitetna ocena kupca, nižji je strošek provizije in seveda obratno, saj se z nižjo boniteto povečuje tveganje poplačila odkupljenih terjatev.

Za konec: če potrebujete hitro izboljšanje vaše bonitete ali nujno potrebujete denarna sredstva, vsekakor priporočamo odkup terjatev, saj je postopek hiter in enostaven.

Nazaj


Morda vas utegne zanimati tudi:

© 2016 - 2020 Vizija računovodstvo d.d., vse pravice pridržane. | Piškotki | Varstvo podatkov