Vizija svetuje

Domov Vizija svetuje KDO JE UPRAVIČEN ZA ODLOG PRISPEVKOV ZA S.P.?

KDO JE UPRAVIČEN ZA ODLOG PRISPEVKOV ZA S.P.?

Objavljeno: 24. marec, 2020

– Do odloga plačila prispevkov je upravičena samozaposlena oseba, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja katerokoli pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, ne glede na pravno organizacijsko obliko izvajanja dejavnosti, če je v obvezno zavarovanje vključena na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi ter nima drugih zaposlenih (v nadaljevanju: upravičenec).

– Do odloga plačila prispevkov iz prvega odstavka ni upravičen upravičenec:

– ki do dneva uveljavitve tega zakona ni vpisan v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, ki je predpisana za določeno dejavnost,

– ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan 28. 2. 2020 znaša 50 eurov ali več in teh obveznosti z dne 28. 2. 2020, višjih od 50 eurov, ni poravnal do 6. 4. 2020 in

– ki je do dneva uveljavitve tega zakona pričel s postopkom prenehanja opravljanja dejavnosti.

– Upravičencu se neposredno na podlagi tega zakona odloži plačilo prispevkov, ki zapadejo v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020.

– Odložene prispevke iz prvega odstavka tega člena mora upravičenec plačati najkasneje do 31. 3. 2022. V tem obdobju lahko odložene prispevke plača v enkratnem znesku ali obročno.

– Od odloženih prispevkov po tem členu, ki jih upravičenec ne plača do roka iz drugega odstavka tega člena, se plačujejo zamudne obresti v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.

Nazaj


Morda vas utegne zanimati tudi:

© 2016 - 2021 Vizija računovodstvo d.d., vse pravice pridržane. | Piškotki | Varstvo podatkov